מורידים את המסכות של סתיו שפיר ויוסי יונה!

Published by : אם תרצו - Im Tirtzu
צפו בירידת הדורות!
סתיו שפיר מפוצצת דיון עם דוד בן גוריון!
http://www.hatikva15.org/


הפקה: 101 הפקות
external link sitemap

publishedAt channelId title description thumbnails channelTitle tags categoryId liveBroadcastContent localized defaultAudioLanguage