Xe máy phải kiểm định khí thải: tác động toàn dân?

Xe máy phải kiểm định khí thải: tác động toàn dân?

Share This Content
Hơn 50 triệu xe máy sẽ phải kiểm tra định kỳ khí thải theo dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi, điều này liệu có khả thi mời quý vị theo dõi ghi nhận sau:Theo dõi YouTube: http://bit.ly/11PGb33

Đài Á Châu Tự Do RFA trụ sở tại thủ đô Washington Hoa Kỳ, cung cấp thông tin đa dạng, chính xác, trung thực về các vấn đề thời sự, kinh tế, xã hội, đời sống tại Việt Nam và trên Thế Giới.

Theo dõi YouTube: http://bit.ly/11PGb33
Facebook:http://on.fb.me/1vFY6qX
Twitter: https://twitter.com/DaiAChauTuDo
Đài Á Châu Tự Do RFA: http://bit.ly/1uS5BJn