על הסט: ח"כ סתיו שפיר פוגשת את נועה תשבי

Published by : ערוץ החיים הטובים
רק בת 34, אבל כבר חברת כנסת: סתיו שפיר מגיעה להתארח על הסט
external link sitemap

publishedAt channelId title description thumbnails channelTitle categoryId liveBroadcastContent localized