ערוץ הכנסת - ינון מגל בנאום בערבית במליאה: "לא תקום פה מדינה פלסטינית", 23.11.15

Published by : ערוץ כנסת
ח"כ ינון מגל (הבית היהודי) פונה בערבית לח"כים הערבים במליאת הכנסת: "תלמדו מההיסטוריה, לא תקום פה מדינה פלסטינית"
מתוך שידורי ערוץ הכנסת - ערוץ 99.
external link sitemap

publishedAt channelId title description thumbnails channelTitle tags categoryId liveBroadcastContent localized