Covid-19 snabbtest, IgM och IgG instruktion. Se hur vårt antikroppstest för Covid-19 fungerar.

Published by : Lifelab
Hur det går till att göra ett Covid-19 snabbtest, IgM och IgG. Vi visar här hur vårt antikroppstest för Covid-19 fungerar. Antikroppstestet för Covid-19 (IgM och IgG) är ett professionellt och kvalitativt in vitro test (IVD). Testet visar om man har antikroppar för Covid-19. Detta snabbtest är CE-märkt och därför godkänt för att användas på den Europeiska marknaden. Testet är utvecklat för professionellt bruk och får därför endast användas inom hälso-och sjukvården, äldreomsorgen samt på företag med företagshälsovård. Det krävs att antikroppstestet utförs av legitimerad vårdpersonal.

Mer information:
https://lifelab.se/covid-19-snabbtest/
cached video

covid-19 self test covid-19 test corona självtest covid-19 snabbtest antikroppstest antikroppstestcovid19