מיקי רוזנטל באולפן שישי "נפילת הטייקונים"

Published by : חכ מיקי רוזנטל
כתבתו של יגאל מוסקו בחדשות 2 בהשתתפות ח"כ מיקי רוזנטל
disqus link external link

publishedAt channelId title description thumbnails channelTitle categoryId liveBroadcastContent localized