31.1.16 סתיו שפיר נגד סתיו שפיר

Published by : ערוץ 20
באותו מכתב חברת הכנסת הפעלתנית לא הצליחה להחליט אם היא רוצה ששר החינוך יתערב בספר האזרחות או לא.
external link sitemap