31.1.16 סתיו שפיר נגד סתיו שפיר

Published by : ערוץ 20
באותו מכתב חברת הכנסת הפעלתנית לא הצליחה להחליט אם היא רוצה ששר החינוך יתערב בספר האזרחות או לא.
external link sitemap

publishedAt channelId title description thumbnails channelTitle categoryId liveBroadcastContent localized defaultAudioLanguage