11 lỗi vi phạm mới trong Dự thảo Luật Giao thông Đường bộ sửa đổi

Published by : Thế Giới Tin Tức
Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) được xây dựng thay thế Luật Giao thông đường bộ năm 2008 có 11 điểm mới rất đáng chú ý.

#tgtt #thegioitintuc
cached video

the gioi tin tuc thế giới tin tức 11 lỗi vi phạm mới