Dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi: Bằng B1 không được lái ô tô? | VTC Now

Published by : VTC NOW
VTC Now | Theo dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi, sẽ có tổng cộng 17 hạng giấy phép lái xe. Đặc biệt, bằng lái xe máy thông dụng nhất - hạng A1 và B1 đã được dự thảo thay đổi và ảnh hưởng đáng kể.

#vtcnow #vtc1
cached video

vtcnow vtc1 vtc now vtc news dự thảo luật giao thông bằng lái xe 17 hạng bằng lái giấy phép lái xe 17 loại bằng lái xe Honda SH dự thảo luật mới sửa đổi luật giao thông Dự thảo Luật Giao thông mới Dự thảo Luật Giao thông 2020 Luật Giao thông mới bằng B1 không lái ô tô bằng a1 mới dự thảo luật bằng a1 dự thảo luật bằng b1 cập nhật bằng b1 luật bằng b1 luật bằng a1 chia giấy phép lái xe luật đi xe lái xe SH bằng A1 không lái xe SH