5 thay đổi trong dự thảo sửa đổi luật giao thông đường bộ 2020: bật đèn, đỗ 5p, còi, đèn xanh

Published by : Le Duc THANG
5 thay đổi trong dự thảo sửa đổi luật giao thông đường bộ 2020: bật đèn, đỗ 5p, còi, đèn xanh
cached video

luật giao thông sửa đổi 2020 quy định mới về luật giao thông luật về còi bật đèn ban ngày dừng đỗ không quá 5p