Sofie Zetterström Inera 1177 Vårdguiden i covid-19 -tider

Published by : Inera AB
Under coronapandemin har 1177 Vårdguiden hamnat i centrum för invånarnas informationsbehov och möjligheter till digital kontakt med vården. Sofie Zetterström, som är affärsområdeschef för 1177 på det offentligägda bolaget Inera, berättar om hur man arbetat med tjänsterna under den dramatiska våren 2020. Se även https://www.inera.se/aktuellt/nyheter/1177-vardguiden-centrum-i-informationen-kring-covid-19/
cached video