סליחה, אולי תמצצי לי?...

Published by : Yuval Talmudi
בית קפה - לקוחות מעצבנים ומלצרית עצבנית
שחקנים: גלעד אבנת ליאור רוכמן נועה קולר טל בלנקשטיין
disqus link external link

publishedAt channelId title description thumbnails channelTitle tags categoryId liveBroadcastContent localized