Pressträff 18 juni Region Kronoberg

Published by : Region Kronoberg
Medverkande:
• Smittskyddsläkare Christian Blomkvist ger en lägesbild, resultat av antikroppstest på blodgivare mm.
• Länsstyrelsens samhällsutvecklingsdirektör Carin Lamme Lindh om provtagning av priogrupp 3.
• Rehab post corona: Chefläkare Pär Lindgren om IVA-patienter och rehabilitering och bitr. verksamhetsområdeschef primärvård & rehab Catrin Mård om hur rehab-verksamheterna tar hand om post corona-patienter.
• Regional utvecklingsdirektör Christel Gustafsson om nya arbetslöshetssiffror och rapport.
cached video