Allard: Välfärd eller HBTQ-präster?

Published by : det pekande fingret
Från Örebro kommunfullmäktige 2019-12-10. Anklagelse om populism, nödvändigheten av digitala soptunnor och ideologipräster, vägran att halvera ens lön, och hur skattebetalarna inte ses som "riktiga människor", som man kan transferiera pengar från, in till nödvändiga HBTQ projekt, samtidigt som man vänder blinda ögat mot Islamist-skolorna i kommunen.
external link sitemap

publishedAt channelId title description thumbnails channelTitle tags categoryId liveBroadcastContent defaultLanguage localized defaultAudioLanguage