ΟΑΕΔ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Published by : Marlen Asimakopoulou
http://www.ergatologos.com/- Συμμετοχή στο πρόγραμμα δικαιούνται όσοι ανεξάρτητα από εισόδημα:
Διαθέτουν 50 ημέρες ασφάλισης στον ΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ ΟΕΕ ή
Έλαβαν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας.
cached video