סתיו שפיר מזהירה שיש סכנה שטרוריסטים יחליפו את הרשות הפלסטינית

Published by : IMRANEWSVIDEO
סתיו שפיר מזהירה שיש סכנה שטרוריסטים יחליפו את הרשות הפלסטינית
רשת ב - בחצי היום - 20.8.201
external link sitemap

publishedAt channelId title description thumbnails channelTitle tags categoryId liveBroadcastContent localized