Những điểm mới trong dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi

Published by : Tin nhanh RNews
Tạo môi trường minh bạch, công khai, bình đẳngTheo ông Nguyễn Văn Huyện Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, qua 12 năm thực hiện, Luật Giao thông đường bộ đã đem lại nhiều hiệu quả tích cực, đặc biệt là góp phần gi.ảm sâu TNGT cả 3 tiêu chí, kéo gi.ảm số người ch.ết do TNGT từ hơn 15.000 người xuống còn dưới 8.000 người như hiện nay.Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện cũng nhìn nhận trước sự tiến bộ của khoa học, công nghệ và sự thay đổi của hệ th[...]
(Nguồn: tổng hợp internet. Nếu có vấn đề bản quyền hình ảnh, âm nhạc xin vui lòng liên hệ, chúng tôi sẽ xóa ngay lập tức.)
cached video

Những điểm mới trong dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi