Coronaföretagaren - Händelseförloppet för COVID-19 för vår del

Published by : Entreprenörden
Många är oroliga att de har gått COVID-19 och har skickat frågor kring vårt händelseförlopp.
Jag berättar om hur det har varit både för mig och min man. Hur våra symptom har utvecklats och avstannat.
cached video