סתיו שפיר בוועדת הכספים בנוכחות וועדת אללוף קביעת יעדים לצמצום לצמצום העוני

Published by : התנועה למאבק להכרה מדינתית בחטיפת ילדי תימן
סתיוו שפיר פנתה ליו"ר הכנסת ( יחד עם חברי כנסת נוספים , אילן גילאון ,דב חנין , ואורלי לוי ) בבקשה לקביעת דיון מהיר הנושא העדר בסיס תקציביי בדיוני הוועדה .

בעקבות הפנייה יו"ר הכנסת קבע כי בהתאם לסעיף 30 (ג) (1) לתקנון הכנסת , החליטו יו"ר הכנסת והסגנים להעביר ל"דיון מהיר "בוועדת הכספים .

ח"כ סתיו שפיר (העבודה) הבעיה אף היא, תרעומת על היעדרות נציגי האוצר. שפיר: "החשש הגדול שלי שמר אללוף יהיה מר טרכטנברג מס' 2. בסופו של דבר הבנו שהמטרה של טרכטנברג, היתה לא יותר מאשר למסמס את הנושאים שעלו מן המחאה הציבורית. ועדה שמתכנסת ללא מסגרת תקציבית, ללא הליכי עבודה ברורים, ללא פרוטוקולים, זה נראה מכוון למסמוס הנושא. הממשלה גם לא תהיה חייבת לקבל את ההמלצות ולא תהיה להן כל משמעות". עוד אמרה, כי "נדרש לטפל בגורמים שמגדילים את העוני מלכתחילה: חוקי העבודה, עובדי קבלן, שישראל מובילה בתופעה הזו. העוני נמצא גם בקרב עובדים. העובדים הזרים, הם 10% מכלל שוק העבודה. המגזרים החרדי והערבי, וגם עניין שחיקת השכר. השכר בישראל תקוע מאז שנות ה- 90'. ההתמודדות לא יכולה להיות רק בקצבאות".

תשובת יור הוועדה מר נסים אללוף כי בכוונת מכוון לא ביקש תקציב כדי לתחום את עצמו בסכום , ומניסיון העבר ראה כי כאשר דורשים תקציב , זה נגמר לא טוב.
external link sitemap

publishedAt channelId title description thumbnails channelTitle tags categoryId liveBroadcastContent localized