Bitcoin%20po%20n%C4%9Bkolika%20t%C3%BDdnech%20o%C5%BEiven%C3%AD%20n%C3%A1hle%20propadl%20o%20v%C3%ADce%20ne%C5%BE%2020%25%20a%20je%20zp%C4%9Bt%20u%206%20000%20USD%20-%20Kurzy.cz - videos